Τελευταία Νέα
Εγγραφή Νέων Μελών

Διαδικασία Εγγραφής νέου μέλους

 • Υποβολή αίτησης στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του νομικού ή φυσικού προσώπου και τη δήλωση για την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού και η οποία θα συνοδεύεται από τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά στοιχεία τόσο του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, όσο και του οριζόμενου ως εκπροσώπου (π.χ. αντίγραφο του Καταστατικού και Πρακτικό Δ.Σ. για τη συγκρότηση σε Σώμα, αν πρόκειται για Σωματείο).
 • Καταβολή του τέλους εγγραφής (ισχύον ποσό 20 Ευρώ). Το ποσό μπορεί να καταβληθεί στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό 5084072703151 (IBAN GR0301720840005084072703151) και δικαιούχο τη Στέγη Ελληνικών Χορωδιών. Για την επιβεβαίωση της πληρωμής, τα μέλη παρακαλούνται να αποστέλλουν με φαξ ή email το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.
 • Η αίτηση εγγραφής νέου Μέλους πρέπει να συνοδεύεται από:
  1. Απόφαση του φορέα ότι επιθυμείτε να εγγραφείτε στην Στέγη Ελληνικών Χορωδιών ως μέλη αποδεχόμενοι τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό της.
  2. Σύντομο ιστορικό του φορέα της και των φωνητικών – οργανικών συνόλων του με πρόσφατες φωτογραφίες τους απ’ όπου θα προκύπτει ότι έχουν δραστηριότητα επί τουλάχιστον 6 μήνες.
  3. Βιογραφικά των καλλιτεχνικών στελεχών και φωτογραφίες τους.
  4. Πρόσφατο υλικό δραστηριοτήτων τους (π.χ. προγράμματα, φωτογραφίες, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις, εκπομπές σε ραδιόφωνο ή/και τηλεόραση, ηχογραφήσεις κλπ.).
 • Η έγκριση της εγγραφής νέου μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης εφόσον έχουν υποβληθεί τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Δείτε επίσης: Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Μελών